Ekonomi

Ekonomi Bölümü, derslerin kuramsal içeriğini ekonomik gelişmelerle ve iş dünyasının beklentileriyle ilişkilendirmek suretiyle, bir yandan sağlam bilimsel temellere dayanmayı, öte yandan işlevsel olmayı amaçlıyor. 

 

Giriş derslerinde temel kavram ve kuramlar işlenmekte, gündelik hayatta sık karşılaşılan ekonomik davranış ve olguların bu kavram ve kuramlarla açıklanabilirliği gösterilmektedir. Bu aşamada ekonominin kullandığı analitik çerçevenin sezgisel denebilecek basitlikte kavranışına odaklanılmaktadır. Daha sonra ekonomik verilerin analizinde kullanılan ekonometrik teknikler ve yazılımlar öğretilmekte, kitaplardaki kuramlarla gerçek dünya arasındaki bağın kurulması sağlanmaktadır. 

 

Oluşturulan temel üçüncü ve dördüncü sınıfta geniş bir yelpazeye yayılan, uygulamaya dönük, güncel içerikli alan dersleriyle pekiştirilmekte ve giderek daha karmaşık sorunlara ve kuramlara yönelmek suretiyle geliştirilmektedir. 

Ekonomi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar? İş İmkânları Nelerdir?

Ekonomi Bölümü mezunlarının özel sektörde ve kamu sektöründe görev yapabilecekleri pek çok çalışma alanı mevcuttur. Bunlar arasında ekonomi yönetimi, işyeri yöneticiliği, uzmanlık, müfettişlik, denetçilik, dış ticaret, muhasebe, pazarlama sayılabilir. Tüm sektörlerdeki firmalarda pazarlama, dış ticaret, finansman gibi farklı birimlerde yöneticilik, banka ve finans kuruluşlarında uzmanlık, tüm firmaların muhasebe ve finansman departmanlarında uzmanlık, özel sektördeki farklı istihdam alanları arasındadır.

Ayrıca Merkez Bankası, Hazine, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu gibi kamu kurumlarında uzman olarak görev alabilirler. Son yıllarda ekonomi bölümü mezunu öğrencileri BM, AB, Dünya Bankası gibi uluslararası kurumlarda istihdam edilebilmektedir. Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde yüksek lisans-doktora ve daha sonra akademik kariyer de özellikle başarılı öğrencilerin tercih ettikleri bir alternatiftir.

Ekonomi

Whatsapp Destek

Sevda YÜCEL

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?