Psikoloji

Psikoloji bölümü, insan davranışlarının gözlem ve deney yöntemlerini kullanarak bilimsel bir biçimde incelenmesi ve nedenlerinin ortaya çıkarılması konularında eğitim ve araştırma yapar. Psikoloji, kuramsal ve uygulamalı psikoloji adı altında iki dala ayrılır.

Kuramsal Psikoloji: Bu dal, öğrenme, düşünme, güdülenme gibi psikolojik süreçlerle ilgilidir. İnsan ve hayvanlar üzerinde laboratuarda deneyler yaparak psikolojik olayları inceleyen “Deneysel Psikoloji”; davranışların fizyolojik temellerini araştıran “Fizyolojik Psikoloji”; toplum tarafından etkilenen insan davranışlarını inceleyen “Sosyal Psikoloji”; insanda düşünme, öğrenme, duygu ve heyecan gibi psikolojik süreçlerin gelişimini inceleyen “Gelişim Psikolojisi” ve normal dışı davranışları inceleyen “Anormaller Psikolojisi” kuramsal psikoloji grubuna girer.

Uygulamalı Psikoloji: Kuramsal psikolojinin verileri günlük yaşamda insan davranışları ile ilgili sorunları gidermede kullanılır. İleri derecede uyum bozukluğu gösteren kimselerin davranışlarının nedenlerini ve tedavi yöntemlerini inceleyen “Klinik Psikoloji”; endüstride üretimi artırmak için en uygun elemanların seçimini ve çalışma ortamında olumlu ilişkiler kurulmasını sağlayan, tüketicinin isteklerini saptayan “Endüstri Psikolojisi”; hafif uyum sorunları olan bireylere yardım yollarını araştıran “Danışma Psikolojisi”; okulda öğrenme sürecini ve öğrencilerin başarısızlık sorunlarını inceleyen “Okul Psikolojisi” uygulamalı psikolojinin başlıca alanlarıdır.

Psikoloji Bölümü Mezunları Ne İş Yapar? İş İmkânları Nelerdir?

Psikologlar Sağlık Bakanlığı’na ve üniversitelere bağlı ruh ve sinir hastanelerinde, ruh sağlığı merkezlerinde, kreş ve çocuk bakımevlerinde, huzurevlerinde, çocuk ıslahevleri ve cezaevlerinde psikolog; rehberlik ve araştırma merkezlerinde psikolojik danışman olarak görev almaktadırlar. Halen psikologlar için özel ya da resmi endüstri kuruluşlarında çalışma olanağı sınırlıdır. Ancak endüstri geliştikçe ve iyi eleman yetiştikçe bu alanlarda da psikologların iş bulma olanaklarının artacağı söylenebilir. Son zamanlarda bazı psikologların özel olarak işyeri açtıkları da gözlenmektedir. Halen rehberlik ve araştırma merkezlerinde okul psikologlarına ve kliniklerde psikologlara gereksinme duyulmaktadır. Mevcut ve açılmakta olan üniversitelerin de psikoloji alanında öğretim elemanlarına gereksinmeleri artmaktadır. Bir psikoloji mezununun doyurucu bir iş bulabilmesi için psikolojinin belli bir dalında lisansüstü eğitim görmesi gereklidir.

BÖLÜM DERSLERİ

1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF
PSİKOLOJİYE GİRİŞ PSİKOLOJİ İÇİN ARAŞTIRMA TEKN. KİŞİLİK KURAMLARI PSİKOLOJİDE ETİK 
SOSYOLOJİYE GİRİŞ SOSYAL PSİKOLOJİ PSİKOPATOLOJİ KLİNİK PSİKOLOJİ
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM YAŞAM BOYU GELİŞİM DENEYSEL PSİKOLOJİ PSİKOLOJİK TESTLER
İSTATİSTİK FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ BİLİŞSEL PSİKOLOJİ NÖROPSİKOLOJİ
İNGİLİZCE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ DANIŞMANLIK PSİKOLOJİSİ SOSYAL PSİKOLOJİ
FELSEFEYE GİRİŞ BENLİK PSİKOLOJİSİ SOSYAL BİLİŞ VE ALGI GÖZLEM VE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ
MODERN PSİKOLOJİ TARİHİ SAĞLIK PSİKOLOJİSİ VAROLUŞÇU PSİKOLOJİ AİLE TERAPİSİ YAKLAŞIMLARI

 

Psikoloji